banner

Eğitim Bilimleri 1
 • Eğitim Bilimleri 1 Deneme Sınavı
  • 1.) İşlem öncesi dönemdeki çocuklarda benmerkezci düşünce görülür.
   Aşağıdakilerden hangisi benmerkezci düşünceye örnek olarak verilebilir?
   • A) En çok araba ile oynamayı sevmek
   • B) Annesi ile babasını kıskanmak
   • C) Bebekleri leyleklerin getirdiğini düşünmek
   • D) Telefonda konuşurken teyzesine “üzerindeki pantolonu beğenip beğenmediğini” sormak
   • E) Yastıkları bebek yaparak evcilik oynamak
  • 2.) Gelişimde kritik dönemler vardır. Kritik dönem  içinde kazanılması gereken davranışlar, bu dönem içinde
   kazanılamazsa daha sonra kazanılması güçleşir.
   Buna göre aşağıda yer alan örnek durumlardan hangisi kritik döneme örnek olarak verilemez?
   • A) Yetişkinlerin okuma yazmayı çok daha zor öğrenmeleri
   • B) 5 yaşına kadar konuşmayı öğrenecek yaşantı sunulmamış çocuğun konuşmayı çok daha zor öğrenmesi
   • C) 5 aylık bir çocuğa ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın yürümenin öğretilememesi.
   • D) Yetişkinlerin yüzmeyi çocuklardan çok daha zor öğrenmesi
   • E) Çocuklukta yabancı dil öğrenen birinin, yetişkinlikte bu dili öğrenen birinden çok daha akıcı konuşabilmesi
  • 3.) Bütün ağaçların çiçek açtığını düşünen Eda; çam ağaçlarının çiçek açmadığını öğrendiğinde, bu düşüncesini “bazı ağaçlar çiçek açmaz” şeklinde değiştirmiştir.
   Bu açıklama Piaget’in bilişsel gelişim kuramındaki hangi kavram ile ilişkilendirilebilir?
   • A) Görecelik        
   • B) Özümleme
   • C) Uyum kurma
   • D) Tersine çevrilebilirlik
   • E) Devresel tepki
  • 4.) 3 yaşındaki Aslı’ya bütün uğraşlara rağmen bir dairenin içini hiç taşırmadan boyaması öğretilemiyorken, 6 yaşındaki ablasına bunun kolaylıkla öğretilebilmesi gelişimin hangi kavramı ile açıklanabilir?
   • A) Kritik dönem
   • B) Tarihsel zaman
   • C) Olgunlaşma
   • D) Gelişim
   • E) Büyüme
  • 5.) Ahmet, öğretmenine evden anaokuluna gelirken önce bir bakkalın önünden sonra kuaför ve kasabın önünden geçtiğini söyler. Öğretmeni okuldan eve giderken önce hangisinin önünden geçeceğini sorduğunda yine önce bakkalın önünden geçeceğini söylemektedir.
   Ahmet’in cevabı onun hangi gelişim özelliğini henüz kazanamadığını göstermektedir?
   • A) Korunum
   • B) Üst düzeyde sınıflama
   • C) Tersine çevrilebilirlik
   • D) Benmerkezcilik
   • E) Üst düzeyde sıralama
  • 6.) Piaget’in bilişsel gelişim kuramı gözönüne alındığında aşağıdakilerden hangisi bu kuram için söylenemez?
   • A) Bilişsel gelişim dengenin bozulup yeniden kurulması ile ilerleme gösterir.
   • B) Geçirilen yaşantılar bilişsel gelişimi etkiler.
   • C) Çocukların bilişsel gelişim dönemlerine giriş ve çıkış yaşları birbirinden farklıdır.
   • D) Bireyin dengeye ulaşma hızı bilişsel gelişimi etkiler.
   • E) Çocuklar herşeyi toplumsal çevrede öğrenir.
  • 7.) Erikson’un kişilik gelişim kuramına göre “bireyler kendilerine uygun kimliği 12 - 18  yaşlar arasında kazanmaktadır. Bu yaşlar arasında kendisine uygun bir kimlik kazanamayan bireyler kimlik kazanma sürecinde daha sonra çok daha fazla sıkıntı yaşayabilirler.” düşüncesi gelişimin hangi ilkesini ifade etmektedir?
   • A) Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
   • B) Gelişimde kritik dönemler vardır.
   • C) Gelişim baştan ayağa doğrudur.
   • D) Gelişim bir bütündür.
   • E) Gelişim içten dışa doğrudur.
  • 8.) Ayşe, annesine yardımcı olmak için onun çalışma masasını toplarken eli masadaki vazoya çarpmış ve annesinin en sevdiği antika vazo düşerek kırılmıştır. Kardeşi ise annesinin çalışma odasında top oynarken sehpaya çarparak üzerindeki küçük bibloyu düşürmüş ve kırmıştır.            
   Piaget’e göre ahlaki gerçeklik döneminde olan bir çocuğun, Ayşe ve kardeşinin ne ölçüde kabahatli olduğu konusunda nasıl bir yargıya varması beklenir?
   • A) Her ikiside suçsuzdur, çünkü istemeden yapmışlardır.
   • B) Her ikiside eşit düzeyde kabahatlidir.
   • C) Ayşe daha az suçludur çünkü asıl niyeti annesine yardım etmekti.
   • D) Kardeşi daha az suçludur çünkü sadece küçük bir biblo kırmıştır.
   • E) Kardeşi daha suçludur, çünkü yaramazlık yaparken bibloyu kırmıştır.
     
  • 9.) Dört yaşındaki Deniz’in, oyuncak tavşanına hasta olmaması için vitamin içirmeye çalışması Piaget’in hangi gelişim özelliği ile açıklanabilir?
   • A) Devresel tepki
   • B) Ertelenmiş taklit
   • C) Canlandırmacılık
   • D) Sembolik oyun
   • E) Benmerkezcilik
  • 10.) Üçüncü sınıftaki Osman derslerde başarısızlık yaşamaktadır. Sınıf öğretmeni Osman’a; “sen çok güzel basketbol oynuyorsun, ileride bu alanda çok başarılı bir sporcu olacağına inanıyorum” demektedir.           
   Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre öğretmenin bu sözleri Osman’ın hangi dönemde yaşadığı krizi çözmesine yardımcı olabilir?
   • A) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç
   • B) Girişimciliğe karşı suçluluk
   • C) Başarıya karşı aşağılık duygusu
   • D) Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası
   • E) Güvene karşı güvensizlik
  • 11.) Erkan öğretmen, sınıfındaki öğrencilerin ailelerini tanımak, onlar hakkında bilgi edinmek için ev ziyaretleri yapmaktadır.
   Erkan öğretmen bu davranışı ile bireysel farklılığa neden olan hangi faktör ile ilgili bilgi toplamayı amaçlamaktadır? 
   • A) Kalıtım ile ilgili
   • B) Ailenin özel durumu ile ilgili
   • C) Sosyalleşme ile ilgili
   • D) Zeka ile ilgili
   • E) Çocuğun gelişimi ile ilgili
  • 12.) Kohlberg’in ahlak gelişim kuramına göre araçsal ilişkiler evresinde olan birinin, son dönemde gazetelerde çıkan rüşvet ve yolsuzluk haberlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenebilir?
   • A) Rüşvet almak yasalarımıza göre suçtur gerekçesi ne olursa olsun haklı sayılamaz.
   • B) Rüşvet almak insani değerlere aykırı bir davranıştır, bunun haklı görülmesi mümkün değildir.
   • C) Rüşvet almak ve yolsuzluk yapmak iyi bir vatandaşta bulunmaması gereken iki temel özelliktir, bu kişilerin asla affedilmemesi gerekir.
   • D) Rüşvet alanıda, verenide suçlamamak gerekir. Zor durumda kalsaydım, işimi halletmek için bende rüşvet verebilirdim.
   • E) Rüşvet alan kişinin içinde bulunduğu yaşam koşulları anlaşılmadan suçlu ya da suçsuz olduğunu söylemek mümkün değildir.
  • 13.) Kar yağması nedeniyle okulların tatil olması,  okula gitmekten hoşlanmayan Burak için aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
   • A) I. tür ceza
   • B) Olumsuz pekiştirme
   • C) Olumlu pekiştirme
   • D) II. tür ceza
   • E) Premack ilkesi
  • 14.) Aşırı ışıkta gözbebeklerimiz küçülür. İşittiğimiz bir gürültü böyle bir tepki ortaya çıkarmaz. Ancak bir gürültü duyar ve hemen ardından içinde bulunduğumuz ortam aşırı şekilde aydınlatırsa; bu işlem bir kaç kez tekrar edilirse, artık gürültü tek başına gözbebeklerimizin küçülme tepkisini ortaya çıkarmaya başlar.
   Bu örnekte gürültü tepkisel koşullanma sürecini düşündüğümüzde, aşağıda verilenlerden hangisi / hangilerinin karşılığını oluşturur?
   • A) Nötr uyarıcı
   • B) Nötr uyarıcı / koşullu uyarıcı
   • C) Nötr uyarıcı / koşulsuz uyarıcı
   • D) Koşulsuz uyarıcı
   • E) Koşulsuz uyarıcı / koşullu uyarıcı
  • 15.) Gazetelerde yayınlanan bir habere göre ABD’de altı yaş civarı üç erkek çocuk, aynı yaşlarda bir kız çocuğunu, televizyonda gördükleri gibi işkence ederek öldürmüşlerdir ve bu olay ülkede büyük yankı yaratmıştır.
   Yukarıda, hangi öğrenme kuramının önemi üzerinde durulmaktadır?
   • A) Gizil öğrenme
   • B) Operant koşullanma
   • C) Kavrama yoluyla öğrenme
   • D) Sosyal öğrenme
   • E) Tepkisel koşullanma
  • 16.) Öğretmenin ödev olarak verdiği projede konuyu nasıl işleyeceğini bir türlü bulamayan Serkan, bir akşam televizyonda izlediği bir film esnasında “Nasıl olduda bu benim aklıma gelmedi” diyerek probleminin çözüm yolunu bulmuştur.
   Serkan’ın probleminin çözüm yolunu bulması, hangi öğrenme yaklaşımı ile açıklanabilir?
   • A) İçgörüsel öğrenme
   • B) Gözlemleyerek öğrenme
   • C) Örtük öğrenme
   • D) Deneme yanılma yoluyla öğrenme
   • E) Gestalt yaklaşımı
  • 17.) Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş davranışlar arasında sayılamaz?
   • A) Gök gürültüsünden korkma
   • B) Çok heyecanlanıldığında avuç içinin terlemesi
   • C) Denizde yüzme
   • D) Bir terimin anlamını bilme
   • E) Zil çaldığında teneffüse çıkma
  • 18.) Eşinden boşanan Arzu, televizyonda önceden eşiyle birlikte izlediği dizi film başladığında gözyaşlarını tutamamıştır.                                                                                                                                               
   Bu örnekte, klasik koşullanma süreci düşünüldüğünde, Arzu’nun dizi film başladığında ağlaması, aşağıdakilerden hangisine örnektir? 
   • A) Koşulsuz uyarıcı          
   • B) Nötr uyarıcı
   • C) Koşullu uyarıcı
   • D) Koşulsuz tepki
   • E) Koşullu tepki
  • 19.) “Kurtlar Vadisi” dizisini çok beğenen bir kişinin her perşembe akşamı televizyon izlemeye vakit ayırması, aşağıda verilen hangi pekiştirme tarifesi ile açıklanabilir?
   • A) Sabit aralıklı pekiştirme
   • B) Değişken oranlı pekiştirme
   • C) Sürekli pekiştirme
   • D) Sabit oranlı pekiştirme
   • E) Değişken aralıklı pekiştirme
  • 20.) Duygu ve düşüncelerini ifade etmekte zorlanan ve çekingen bir öğrenci olan Eşref, bir derste öğretmeninin sorduğu soruya doğru cevap verdiğinde, öğretmeni tarafından ödüllendirilmiştir. Bundan sonra Eşref sınıfta daha çok kendini ifade etmeye başlamıştır. 
   Eşref’te meydana gelen bu davranış değişikliği, aşağıda verilen hangi öğrenme yaklaşımı ile açıklanabilir?
   • A) Edimsel koşullanma
   • B) Gözlemleyerek öğrenme
   • C) Tepkisel koşullanma
   • D) Bitişiklik kuramı
   • E) Hümanistik yaklaşım
  • 21.) 
   1.         Uyuma
   2.         Potansiyelini keşfetme
   3.         Bir iş edinme
   4.         Merak duygusunu giderme
   5.         Bir gruba ait olma
   6.         Güzel şeylerden keyif alma
   7.         Beğenilen bir insan olma
   Yukarıda verilen ihtiyaçlar Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre uygun şekilde sıralanırsa, aşağıda verilen sıralamalardan hangisi doğru olur? 
   • A) 1, 2, 5, 6, 7, 3, 4
   • B) 1, 7, 6, 4, 5, 2, 3
   • C) 1, 3, 5, 7, 4, 6, 2
   • D) 1, 5, 7, 3, 2, 4, 6
   • E) 1, 3, 5, 4, 6, 7, 2
  • 22.) Bir annenin pırasa yemekten hoşlanmayan çocuğuna “önce pırasa yemeğini ye, ardından TV izleyebilirsin” şeklinde yönlendirme yapması, annenin aşağıdakilerden hangisini kullandığını gösterir?
   • A) Biçimlendirme 
   • B) Eşik yöntemi
   • C) Premack ilkesi 
   • D) Zıt tepki yöntemi
   • E) Karşıt koşullanma
  • 23.) Bir baba, büyük oğlunun ders çalışırken küçük oğlunun evde çok yaramazlık yapması nedeniyle, küçük oğlunu azarlayarak susturmuş ve büyük oğlu daha rahat ders çalışmaya başlamıştır.
   Bu örnekte babanın küçük oğluna yaptığı davranış aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?
   • A) Olumsuz pekiştirme
   • B) Birinci tür ceza
   • C) Olumlu pekiştirme
   • D) İkinci tür ceza
   • E) Görmezden gelme
  • 24.) Yukarıda verilen örnekte, babanın davranışı, büyük oğlu için aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
   • A) Olumsuz pekiştirme
   • B) Birinci tür ceza
   • C) Olumlu pekiştirme
   • D) İkinci tür ceza
   • E) Görmezden gelme
  • 25.) Seda öğretmen, ders anlatırken arka sıralarda oturan ve konuşarak arkadaşlarının dikkatini dağıtan bir öğrencisine bağırır ve öğrenci ağlamaya başlar. Bir süre sonra Seda öğretmen öğrencisinin başını okşayarak onu sakinleştirmeye çalışır.
   Yukarıdaki örnekte öğrenci için “bağırma, ağlama ve başını okşama” sırasıyla aşağıda verilen hangi kavramlara örnek oluşturur?
   • A) Uyarıcı, karşılık, tepki
   • B) Karşılık, performans, edim
   • C) Uyarıcı, tepki, performans
   • D) Uyarıcı, olumsuz pekiştireç, karşılık
   • E) Uyarıcı, tepki, karşılık
  • 26.) Aşağıdakilerden hangisi sosyal öğrenme yaklaşımı ile kazanılan davranışlara örnek oluşturamaz?
   • A) Bir kavramın tanımını bilme
   • B) Hamam böceğinden korkma
   • C) Bisiklete binme
   • D) Yemek yapma
   • E) Makyaj yapma
  • 27.) Aşağıdakilerden hangisi, bilgiyi işleme kuramına göre kısa süreli belleğe gelen yeni bilginin, uzun süreli belleğe anlamlı şekilde aktarılmasında etkili olamaz?
   • A) Özet çıkarma
   • B) Verilen soruları cevaplama
   • C) Ezberleme
   • D) Hatırlatıcı ipuçları kullanma
   • E) Öğrenilenleri farklı durumlarda kullanma
  • 28.) “Ana okuluna giden çocukların okuma-yazmayı ana okuluna gitmeyen çocuklara göre daha çabuk öğrenmeleri” aşağıdaki hangi özellikle açıklanabilir?
   • A) İleriye ket vurma
   • B) Olumlu transfer
   • C) Geriye ket vurma
   • D) Koşullanma
   • E) Olumsuz pekiştirme
  • 29.) 
   I.     Duyuşsal hedeflerin öğretilmesi
   II.    Çözülecek problemdeki ilişkileri aniden görme ve problemi çözme
   III.   Bir problem durumunda doğru davranış bulununcaya kadar girişimlerin sürmesi
   IV.   İstenilen davranışın biçimlendirme yoluyla kazanılması
   Yukarıda verilenler sırasıyla, aşağıdaki hangi öğrenme türleri ile açıklanabilir? 
   • A) Klasik koşullanma, gestalt yaklaşımı, kavrama yoluyla öğrenme, operant koşullanma
   • B) Klasik koşullanma, bilişsel yaklaşım, operant koşullanma, sosyal öğrenme
   • C) Operant koşullanma, klasik koşullanma, kavrama yoluyla öğrenme, deneme-yanılma yoluyla öğrenme
   • D) Klasik koşullanma, kavrama yoluyla öğrenme, deneme-yanılma yoluyla öğrenme, operant koşullanma
   • E) Gestalt yaklaşımı, kavrama yoluyla öğrenme, klasik koşullanma, operant koşullanma
  • 30.) Evine yeni aldığı CD-Player’ın nasıl çalıştırıldığını bilmeyen, ancak CD-Player’ın çeşitli düğmelerini kullanarak ne işe yaradıklarını bulmaya çalışan ve sonunda CD-Player’ı çalıştırmayı başaran bir kişinin, bu davranışı aşağıda verilen hangi öğrenme yaklaşımına örnek oluşturur?
   • A) Kavrayarak öğrenme
   • B) Gizil öğrenme
   • C) Operant koşullanma
   • D) Model alma
   • E) Deneme - yanılma yoluyla öğrenme
  • 31.) Salı günü bir iş görüşmesine giden ve bu görüşmesi başarısız geçen Kurtuluş, artık salı günlerinin uğursuz olduğuna inanmakta ve salı günleri evinden çıkmamaya özen göstermektedir.
   Kurtuluş’un bu davranışı, aşağıda verilen hangi öğrenme yaklaşımı ile açıklanabilir?
   • A) Klasik koşullanma
   • B) Sosyal öğrenme
   • C) Operant koşullama
   • D) Gizil öğrenme
   • E) Bitişiklik kuramı
  • 32.) Doğuştan getirilen ve türe özgü olan davranışlar içgüdü olarak tanımlanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi içgüdü olabilir?
   • A) Yeni doğan bir bebeğin ağlaması
   • B) Limon gördüğünde bireyin ağzının sulanması
   • C) Karanlıkta göz bebeğinin büyümesi
   • D) Cinsel davranışlar sergileme
   • E) Somon balıklarının göç etmesi
  • 33.) Ozan, evde saldırgan davranışlar sergilediğinde, annesine istediği herşeyi yaptırabildiğini keşfeder.
   Bu durum aşağıda verilen hangi öğrenme yaklaşımının ilkeleri ile açıklanabilir?
   • A) Örtük öğrenme
   • B) Tepkisel koşullanma
   • C) Edimsel koşullanma
   • D) Gözlemleyerek öğrenme
   • E) Hümanistik yaklaşım
  • 34.) Kızılay’da çantasını kapkaççılara kaptıran Zuhal Hanım, Kızılay sözcüğünü duyduğunda kaygılanmaya başlamıştır. Bir süre sonra Zuhal Hanım, Kızılay’a giden otobüsleri gördüğünde de kaygılandığını büyük bir şaşkınlıkla farkeder.
   Zuhal Hanım’ın Kızılay’a giden otobüsleri gördüğünde kaygılanması, aşağıda verilen hangi süreçle ifade edilebilir?
   • A) Karşıt koşullanma
   • B) Sistematik duyarsızlaştırma
   • C) Eşik yöntemi
   • D) Üst düzeyde koşullanma
   • E) Kaçınma şartlanması
  • 35.) Hafta sonunda babasının atölyeyi temizlemesine yardımcı olan Can’ı, babası yemeğe götürmüştür.
   Bu örnekte “yemek” aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 
   • A) İkincil pekiştireç
   • B) Olumsuz pekiştireç
   • C) Birincil pekiştireç
   • D) Olumlu pekiştirme
   • E) Koşullu uyarıcı
  • 36.) Okulda öğrencilerin bir derse karşı olumsuz tutumları gelişebilir. Başlangıçta bir ders öğrenci için bir anlam ifade etmezken, daha sonra öğrencinin bu dersle ilgili olumsuz yaşantıları, başarısızlıkları bu derse karşı olumsuz tutum sergilenmesine neden olabilir.
   Yukarıda, hangi öğrenme yaklaşımının etkileri üzerinde durulmaktadır? 
   • A) Tepkisel koşullanma
   • B) Sosyal öğrenme
   • C) Edimsel koşullanma
   • D) Örtük öğrenme
   • E) Bilişsel yaklaşım
  • 37.) Bir öğrencinin Asya kıtasında yer alan ülkelerin isimlerini söylemesi, aşağıda verilen hangi belleğini kullandığını gösterir?
   • A) Epizodik bellek
   • B) İşlemsel bellek
   • C) Duyusal kayıt
   • D) Semantik bellek
   • E) Kısa süreli bellek
  • 38.) Aşağıdakilerden hangisi insancıl yaklaşım doğrultusunda, bir öğretmenin sergilemesi gereken davranışlardan biri değildir?
   • A) Öğrencilerin sorunlarına duyarlı olma
   • B) Öğrencilerle ilişkilerinde içten ve samimi olma
   • C) Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları dikkate alma
   • D) Öğrencilere koşulsuz saygı gösterme
   • E) Öğrencilerin tüm isteklerini yerine getirmeye çalışma
  • 39.) Annesiyle mutfakta sohbet etmekten çok hoşlanan Bengü, bir süre sonra annesinin nasıl yemek yaptığına hiç dikkat etmediği halde, pek çok yemeğin nasıl yapıldığını öğrendiğini farkeder.
   Bengü’nün bu durumu aşağıda verilen hangi öğrenme kuramcısının görüşleri ile açıklanabilir?
   • A) Tolman
   • B) Pavlov
   • C) Thorndike
   • D) Bandura
   • E) Watson
     
  • 40.) Bazen anne - babalar ve öğretmenler farkında olmadan çocuklarının istenmeyen davranışlarını pekiştirmektedirler.           
   Aşağıdakilerden hangisinde böyle bir durum söz konusudur?
   • A) Kardeşiyle kavga eden çocuğunu annesinin sinemaya götürmesi
   • B) Sürekli konuşarak arkadaşlarını rahatsız eden bir öğrenciyi, öğretmenin en ön sıraya oturtması
   • C) Engelli bir arkadaşına yardım eden bir öğrenciyi, öğretmenin sınıfta övmesi
   • D) Derslerine çalışmayan çocuğuna babasının hafta sonu dışarı çıkmasını yasaklaması
   • E) Okulda hastalanan bir öğrencinin evine gönderilmesi
  • 41.) Depremde evleri yıkılan insanlara Kızılay’ın çadır göndermesi, aşağıda verilenlerden hangisine örnek oluşturur?  
   • A) Olumlu pekiştirme
   • B) Simgesel ödüllendirme
   • C) Biçimlendirme
   • D) Olumsuz pekiştirme
   • E) Sistematik duyarsızlaştırma
  • 42.) Belediye zabıtalarının, halk pazarlarını beklenmedik günlerde denetlemeleri, aşağıda verilen hangi pekiştirme tarifesine örnek oluşturur?
   • A) Sürekli pekiştirme
   • B) Sabit aralıklı pekiştirme
   • C) Sabit oranlı pekiştirme
   • D) Değişken aralıklı pekiştirme
   • E) Değişken oranlı pekiştirme
  • 43.) Aşağıdaki ifadelerden hangisi “modern eğitim anlayışını” “klasik eğitimden” ayıran en önemli farklılıktır?
   • A) Öğrencilerin eğitsel yönlerinin güçlendirilmesi
   • B) Okul-çevre ilişkisinin güçlendirilmesi
   • C) Öğrencilerin ruh sağlığının korunmasına, sosyalleşmesine önem verilmesi
   • D) Öğrencilerin daha bilinçli mesleki tercih yapmalarının sağlanması
   • E) Öğrencilere sosyal faaliyetler hazırlanması
  • 44.) Okul psikolojik danışmanı, yürütülecek eğitsel kol çalışmalarının nasıl olmasına ilişkin, okul yönetimi ve diğer personellerle fikir alış verişinde bulunması aşağıdaki rehberlik hizmet alanlarından hangisiyle ilişkilidir?
   • A) İzleme
   • B) Konsültasyon (Müşavirlik)
   • C) Yöneltme
   • D) Araştırma-değerlendirme
   • E) Bilgi toplama ve yayma
  • 45.) Aşağıdakilerden hangisi dünyada ve ülkemizde rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyulmasının nedenlerinden biri değildir?
   • A) Okullaşma oranlarının yükselmesi
   • B) Kuşak çatışmaları
   • C) Hümanist felsefenin etkisi
   • D) Yönlendirmenin sağlıklı olmaması
   • E) Bireysel farklılıkların öneminin artması
  • 46.) İlköğretimde görev yapan bir psikolojik danışmanı öğrencilerine “verimli çalışma, okul içinde nitelikli zaman geçirme, motivasyon gibi” konularda bilgi vermektedir. Buna göre düşündüğümüzde psikolojik danışman aşağıdaki rehberlik hizmet alanlarından hangisini yürütmüş sayılır?
   • A) İzleme
   • B) Konsültasyon (Müşavirlik)
   • C) Yöneltme
   • D) Araştırma-değerlendirme
   • E) Bilgi toplama ve yayma
  • 47.) Okulun başlamasıyla birlikte her sınıf rehber öğretmeni, okulda uyulması gereken kuralları ve disiplin yönetmeliğini sınıfındaki öğrencilere anlatması aşağıdaki rehberlik türlerinden hangisiyle ilgilidir? 
   • A) Kişisel sosyal rehberlik
   • B) Eğitsel rehberlik
   • C) Ayarlayıcı rehberlik
   • D) Yöneltici rehberlik
   • E) Çare bulucu rehberlik
  • 48.) Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi ve ilköğretimde yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden değildir?
   • A) Gözlem yapılarak, öğrenciler tanınmaya çalışılır
   • B) Ailelerle görüşmeler yapılarak, öğrenciler tanınır.
   • C) Öğrencilerin kişisel ve eğitsel gelişimi için oyunlardan yararlanılır
   • D) Öğrencilere duygusal farkındalık kazandırmak için, psikolojik danışma yapılır.
   • E) Mesleki rehberlik hizmetleri grup rehberliği şeklinde yürütülür
  • 49.) Motivasyon problemi olan bir sınıfa, sınıfın rehberlik saatinde, okul psikolojik danışmanı daha çok motivasyonsuzluğa neden olacak bilgi eksikliklerine yoğunlaşıldığı bir yardım hizmeti sunarsa psikolojik danışman aşağıdaki hizmetlerden hangisini bu sınıfta yürütmüş olur?
   • A) Eğitsel rehberlik/Grup rehberliği
   • B) Eğitsel rehberlik/Grupla psikolojik danışma
   • C) Kişisel rehberlik/Grup rehberliği
   • D) Kişisel rehberlik/ Eğitsel rehberlik
   • E) İyileştirici rehberlik/Grupla psikolojik danışma
  • 50.) Sınav kaygı düzeyi yüksek olan bir öğrencinin, istenmeyen bu durumunu ortadan kaldırmak, aşağıdaki rehberlik hizmetinin hangisiyle ilişkilidir?
   • A) Geliştirici rehberlik
   • B) Aydınlatıcı rehberlik
   • C) İyileştirici rehberlik
   • D) Kişisel rehberlik
   • E) Kriz müdahale
  • 51.) 
   - Kimdir bu?
   - Sosyometri
   - Sosyal uzaklık ölçeği
   Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilmiş olan bireyi tanıma tekniklerinin ortak özelliklerindendir?
   • A) Güvenirliliği yüksek tekniklerdir
   • B) Geçerlilikleri yüksek tekniklerdir
   • C) Psikolojik danışma öncesinde kullanılan tekniklerdir
   • D) Gözleme dayalı tekniklerdir
   • E) Başkalarının görüşlerine dayalı tekniklerdendir
  • 52.) Okulun yıl sonu rehberlik hizmetleri faaliyet raporunu aşağıdakilerden hangisi hazırlamakla görevlidir?
   • A) Müdür yardımcısı
   • B) Psikolojik danışman
   • C) Okul rehberlik hizmetleri yürütme kurulu
   • D) Koordinatör psikolojik danışman
   • E) Sınıf rehber öğretmenleri
  • 53.) Okul psikolojik danışmanının mevzuatta yapmaması gereken görevleri özellikle vurgulanmıştır. Aşağıdaki verilenlerden hangisi okul psikolojik danışmanın mevzuatta belirlenen yapmaması gereken görevler arasında sayılır?
   • A) Okulun eğitsel kol faaliyetlerini düzenlemek
   • B) Sınıf öğretmenlerine eğitsel kol çalışmalarında yardımcı olmak
   • C) Gerekirse öğrenci velilerine psikolojik danışma yapmak
   • D) İhtiyaç halinde boş derslere girmek
   • E) Toplu dosyaları sınıf rehber öğretmenleriyle doldurmak
  • 54.) Sınıfın eğitsel kol faaliyetlerinin düzenlenmesi ve değerlendirmesini aşağıdakilerden hangisinden hangisi yapmaktadır? 
   • A) Koordinatör psikolojik danışman
   • B) Sınıf rehber öğretmenleri
   • C) Psikolojik danışman
   • D) Eğitsel kol öğretmenleri
   • E) Zümre öğretmenleri
  • 55.) Bir veli, sınavlarda derece yapan çocuğuna “sınavda derece yapman beni çok mutlu etti” ifadesini kullanması aşağıdaki iletişim becerilerinden hangisiyle ilişkilidir?
   • A) Etkin dinleme  
   • B) Empati
   • C) Ben dili
   • D) Sen dili
   • E) Özdeşim kurma
  • 56.) Sınıf içinde mutlu görünmeyen öğrencilerin mutlu olması için kendilerini “başarılı” görmeleri ve böylece “başarı kimliğini” yapmaları gerektiğini savunan psikolojik danışma akımı aşağıdakilerden hangisidir?
   • A) Gerçeklik terapisi (seçim teorisi)
   • B) Davranışçı yaklaşım
   • C) Gestalt
   • D) Hümanist yaklaşım
   • E) Eklektik yaklaşım
  • 57.) Evde yaramazlık yapan çocuğa, annesi “zaman zaman beni çok üzdüğün oluyor” ifadesini kullanmasını aşağıdaki hangi kavramla ilişkilendirebiliriz?
   • A) Saygı   
   • B) Sempati
   • C) Empati
   • D) Saydamlık
   • E) Koşulsuz kabul
  • 58.) Aşağıdakilerden hangisi Davranışçı kuramın kullanmış olduğu tedavi tekniklerinden birisidir?
   • A) Serbest çağrışım
   • B) Sistematik duyarsızlaştırma
   • C) Şimdi ve burada
   • D) Akılcı olmayan şemayı, akılcı olanlarla değiştirme
   • E) Terapötik beceriler
  • 59.) Ana sınıfındaki bir öğrencide ailesindeki bazı sorunlar yüzünden okulda da problemler yaşadığını düşünen öğretmeni aileden yeterli desteği alamamaktadır. Sınıf öğretmeni bu durumu psikolojik danışmana anlatmış ve yardım istemiştir.
   Psikolojik Danışman çocuğun kimlerle problem yaşadığını belirlemek ve çatışmasını çözmek istemektedir. Psikolojik Danışmanın bu problemde uygulayacağı bireyi tanıma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
   • A) Sosyodrama
   • B) Psikolojik danışma
   • C) Oyun terapisi
   • D) Problem tarama listesi
   • E) Otobiyografi
  • 60.) Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin temel işlevleri arasında sayılamaz?
   • A) Önleyicilik       
   • B) Yönlendiricilik
   • C) Tamamlayıcılık
   • D) Geliştiricilik
   • E) Kişisel rehberlik
  • 61.) Okulöncesi ve ilköğretim birinci kademede öğretmenlerin her bir ders için ayrı ayrı olmak şartıyla hergün yaptıkları plan aşağıdakilerden hangisidir?
   • A) Ders planı
   • B) Yıllık plan
   • C) Günlük plan     
   • D) Ünite planı
   • E) Ünitelendirilmiş yıllık plan
  • 62.) Sınıfta öğrenmeleri en üst düzeye çıkarmak isteyen bir öğretmenin aşağıdaki etkinliklerden hangisine daha çok yer vermesi uygun olur?
   • A) Sınıfta dokunmayla ilgili deneyler yapar.
   • B) Sınıfta sesini daha gür duyurmak amacıyla mikrofon kullanır.
   • C) Doğrudan öğrenme yaşantılarından kaçınır.
   • D) Öğrencilerin ilgilerine yönelik etkinlikler yapmalarına izin verir.
   • E) Mümkün olduğunca fazla duyu organını harekete geçirmeye çalışır.
  • 63.) Süreç tasarım modelinde amaç, öğrencinin en iyi şekilde nasıl öğreneceğidir.
   Bu amaçla düşünme stratejileri diye adalandırılan problem çözme, karar verebilme ve kavrama stratejilerini ortaya koyan ve kendi eğitim programını da bu stratejiler üstüne kuran eğitimci aşağıdakilerden hangisidir?
   • A) John Dewey    
   • B) Buruner
   • C) Taba-Tyler      
   • D) Barry Beyer
   • E) Vygotsky
  • 64.) Bir eğitim kademesini, bir dersi, bir sınıfı ya da bir bölümü ilgilendiren hedefler hangi hedef grubuna girer?
   • A) Bilişsel hedefler
   • B) Özel hedefler
   • C) Genel hedefler 
   • D) Uzak hedefler
   • E) Ders hedefleri
  • 65.) Yakın zamanda ülkenin eğitim programlarında bir değişikliğe gidildi. Eski eğitim programları yenileriyle değiştirildi.
   Bu değişiklik en çok eğitim programlarının taşıması gereken aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir gereği olarak gerçekleştirilmiştir? 
   • A) Ülkenin ihtiyaçlarını karşılaması
   • B) Uygulanabilirlik
   • C) Toplum felsefesine uygunluk
   • D) Uygulayıcılarına yardımcı olma
   • E) Toplusal kültüre uygunluk
  • 66.) Öğretmenlerin eğitim etkinliklerini seçerken, öğrencileriyle ve velilerle ilişki geliştirirken birbirlerinden farklılaşa bilmektedir. Bu durumun oluşmasına olanak tanıyan yapı örtük program olarak tanımlanır. Örtük program doğru kullanıldığında öğretimin başarısını artırır. Bu yönüyle örtük program aşağıdaki verilenlerden hangisiyle ilişkilidir?
   • A) Eğitim felsefesi
   • B) Eğitim sosyolojisi
   • C) Eğitim psikolojisi         
   • D) Eğitim ekonomisi
   • E) Eğitim tarihi
  • 67.) Alternatif eğitim durumları program etkinliği açısından oldukça önemlidir.
   Program geliştirilirken alternatif eğitim durumlarına yer verilmesi aşağıdakilerden hangisinin ençok gerçekleşmesini sağlar?
   • A) Programın toplum kültürüne uyum sağlanması
   • B) Programın değişen şartlara uyum göstermesi
   • C) Programın ülkenin toplumsal felsefesine uyum göstermesi
   • D) Programın ekonomikliğinin sağlanması
   • E) Örtük programın uygulanmasına imkan sağlaması
  • 68.) Türk Eğitim Sistemi açık bir sistemdir. Açık bir sistemin girdi, eğitim durumları, çıktı ve değerlendirme boyutları bulunur.
   Aşağıdakilerden hangisi bir eğitim sisteminin doğrudan çıktı öğesiyle ilgilidir? 
   • A) Öğrencilerin giriş davranışları
   • B) Öğrenme yaşantıları
   • C) Hedef davranışlar
   • D) Öğrenci ve veli memnuniyeti
   • E) Sınavlar, sorular ve cevaplar
  • 69.) Eğitimin uzak hedefleri yazılı olmayıp anayasa ve eğitimle ilgili yasal metinlerden çıkartılır. Genel hedefler 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yazılı olarak belirtilmiş ve uzak hedeflerin işe vuruk olarak genel bir şekilde tanımlanmış halidir. Özel hedefler ise genel hedeflere ters düşmemek şartıyla öğrencinin yapacaklarını gösterir.
   Aşağıdakilerden hangsi özel hedeflerin nasıl olması gerektiğini belirten yasal bir metindir?
   • A) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
   • B) 3797 sayılı Milli Eğitim Teşkilat kanunu
   • C) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu.
   • D) Anayasa
   • E) İlköğretim yönetmeliği
  • 70.) Eğitim, öğretim bazı ilkelere dayanır. Hayatilik, açıklık, ekonomiklik, vb. sözü edilen öğretim ilkelerindendir.
   Aşağıdakilerden hangisi öğretimin ilkelerinin temel işlevini en açık şekilde dile getirmektedir?
   • A) Etkili bir öğrenme gerçekleştirmek
   • B) Öğrenci ihtiyaçlarını dikkate almak
   • C) Eğitim felsefesini dikkate almak
   • D) Toplum kültürüne uygunluk
   • E) Programın işlevselliğini sağlamak
  • 71.) Öğretmenin planlı olması eğitim durumları açısından vazgeçilmezdir.
   Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin yapmış olduğu ders planlarını uygularken ençok dikkat etmesi gereken özelliklerden biridir?
   • A) Sınıf ortamını hedeflere uygun olarak düzenlemek
   • B) Hedeflere uygun oturma düzenini sağlamak.
   • C) Öğrencilerin gelişim özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate almak.
   • D) Eğitim programlarının işlevselliği için gerekli çevre incelemesini yapmak
   • E) Öğrencilerin beklentilerini karşılamaya özen göstermek.
  • 72.) Önyargılar eğitim ortamlarında hem öğretmen hem de öğrenci için bazı sıkıntılar yaratır.
   Bundan dolayı eğitimde önyargıların olmaması gerektiğini savunan felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?
   • A) İdealizim         
   • B) Realizim
   • C) Pragmatizim    
   • D) Varoluşçuluk
   • E) Naturalizim
  • 73.) Öğrenciler sahip oldukları potansiyeli açığa çıkartabilmeleri için öğretmenlerin liderliğine ihtiyaç duyar. Bundan dolayı öğretmenlerin liderlik özelliği olmalıdır. Bu yüzden öğrencilerinin öğrenmeye isteklilikleri dikkate alınmadan zorlayarak öğretim gerçekleştirilir.
   Bu anlayış hangi eğitim felsefesinin özelliklerindendir?
   • A) Daimicilik        
   • B) Esasicilik
   • C) İlerlemecilik     
   • D) Yeniden Kurmacılık
   • E) Varoluşçuluk
  • 74.) Program geliştirme modelleri, geliştirilecek programda program öğeleri arasındaki ilişkiyi belirlemek ve hangi sırayla geliştirileceğini göstermesi açısından önemlidir.
   Program geliştirme modelleri içinde takip edilen yolu göstermesi bakımından diğer modellerden ayrılan model aşağıdakilerden hangisidir? 
   • A) Süreç yaklaşım modeli
   • B) Rasyonel/teknokratik model
   • C) Durumsal/yenilikçi model
   • D) Taba-Tyler modeli
   • E) Taba modeli
  • 75.) Eğitimcilerin ve öğrencilerin kavrayışlarını geliştirerek öğrencilerin okul dışındaki gerçek dünyayla ilgili sorunları genelleme becerisi kazandıracak şeklide düzenlenmesi gerektiğini belirten program tasarım modeli aşağıdakilerden hangisidir?
   • A) Yaşam şartları tasarım
   • B) Çekirdek tasarım
   • C) Yaşantı merkezli tasarım
   • D) Sorgulama tasarım
   • E) Romantik/radikal tasarım
  • 76.) İlk olarak yüksek öğretimde ortaya çıkmasına karşın yaygın olarak ilköğretim düzeyinde kullanılan program tasarım yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
   • A) Korelasyon desen tasarım
   • B) Geniş alanlı tasarım
   • C) Dikey tasarım
   • D) Helezonik tasarım
   • E) Çekirdek tasarım
  • 77.) Hedefler ihtiyaçlara göre belirlenir. İçerik ise hedefleri gerçekleştirmeye uygun olarak seçilir. İçerik kazandırmak yoluyla da hedefler davranışa dönüştürülür. Bundan dolayı seçilen içeriği etkili bir şekilde kazandırmak için düzenlenmesi gerekmektedir.
   Beceri kazandırmaya yönelik olarak belirlenmiş hedefler doğrultusunda seçilmiş içeriği düzenlemede aşağıdaki içerik düzenleme yaklaşımlarından hangisini kullanmak uygun olur?
   • A) Modüler programlama
   • B) Çekirdek/piramit programlama
   • C) Doğrusal programlama
   • D) Sarmal programlama
   • E) Konu-ağı proje programlama
  • 78.) Aşağıdakilerden hangisi Türk Eğitim Sistemini oluşturan iki ana birimdir?
   • A) Örgün Eğitim – Yaygın Eğitim
   • B) Formal Eğitim – Mesleki Eğitim
   • C) Formal Eğitim – Yaygın Eğitim
   • D) Eğitim – Öğretim
   • E) Formal Eğitim – İnformal Eğitim
  • 79.) Ralph Tyler’ın program geliştirme sürecinin “Öğrenme Yaşantılarını Düzenleme” aşamasında kullandığı ilkeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
   • A) Süreklilik, bütünleşme, sıralama
   • B) Süreklilik, ayrışma, bütünleşme
   • C) Ayrışma, sıralama, süreklilik
   • D) Bütünleşme, sıralama, ayrışma
   • E) Sıralama, ayrışma, devamlılık
  • 80.) Bir matematik öğretmeni ilköğretim düzeyindeki öğrencilerine seviyeye uygun matematik konularını kavratmak istemektedir.
   Bu matematik öğretmeninin kavratmak istediği içeriği düzenlerken aşağıdaki programlama yaklaşımlarından hangisini kullanması daha doğru olur?
   • A) Sarmal programlama
   • B) Sorgulama programlama
   • C) Doğrusal programlama
   • D) Modüler programlama
   • E) Piramit programlama
  • 81.) Aşağıdakilerden hangisi anlamlı öğrenme yaklaşımının uygulandığı öğretim süreçlerinin özelliklerinden değildir?
   • A) Öğrencilerin bilgiye kendilerinin ulaşması sağlanır.
   • B) Öğrenciler öğrenme konusuna karşı istekli ve kararlıdır.
   • C) Öğretimde kavram haritaları, resim, şema ve modellere yer verilir.
   • D) Öğrencilerin ders konusuyla ilgili olumlu yönde  hazırlık yapmaları beklenir.
   • E) Öğretimde önceki öğrenilenler ile yeni öğrenilenler arasında örgütleyiciler ile ilişkiler kurulur.
  • 82.) Öğrencilerin gerçek yaşamda karşılaşabilecekleri çeşitli sorunlara önyargılardan uzak, bilimsel düşünme yöntemlerini kullanarak çözümler üretmesi ve karşılaştığı sorunları kişiselleştirmeden çözme becerilerini geliştirmek için en uygun öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 
   • A) Programlı öğretim        
   • B) Rol Oynama
   • C) Gösteri            
   • D) Problem çözme
   • E) Tartışma
  • 83.) Bir öğretmen, öğretim konusuyla ilgili bir sınıf gezisinin yapılacağı yeri belirlemek amacıyla öğrencileri üçerli gruplara ayırarak, kendi aralarında üç dakikalık süre içinde tartışmalarını istemiştir.
   Bu öğretim durumuna uygun düşen tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
   • A) Münazara        
   • B) Vızıltı grupları
   • C) Altı şapkalı düşünme   
   • D) Kollegyum
   • E) Panel
  • 84.) Aşağıdaki öğretim yöntemlerinin hangisinde öğrencilerin bilişsel alanın analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarında kazanımlar edinmesi diğerlerine göre daha zordur?
   • A) Örnek olay incelemesi
   • B) Problem çözme
   • C) Anlatım
   • D) Proje temelli öğretim
   • E) Tartışma
  • 85.) Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminden beklenen öncelikli yararlardandır?
   • A) Öğretim konusunda anında dönütler sağlar.
   • B) Dersi tekdüzelikten kurtararak öğrencilerin sıkılmasını engeller.
   • C) Öğretim konusuna öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini artırır.
   • D) Öğrencilerin yardımlaşma duygularını geliştirir.
   • E) Öğrencilerin düşüncelerini ifade etme ve savunma becerilerini geliştirir
  • 86.) Öğretim yöntemleri öğrencilere yaklaşım açısından “birey” ve “grup” odaklı yöntemler olarak ikiye ayrıldığında, aşağıdakilerden hangileri birey odaklı yöntemlerdendir?
   • A) Soru cevap, tartışma, tam öğrenme
   • B) Rol oynama, işbirlikli öğrenme, problem çözme
   • C) Anlatım, problem çözme, soru-cevap
   • D) Bilgisayar destekli öğretim, bireysel çalışma, programlı öğretim,
   • E) Tam öğrenme, problem çözme, tartışma
  • 87.) Öğretmen Beden Eğitimi dersinde öğrencilerine voleybolda kullanılan temel vuruşları öğretmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda öğretmen doğru vuruş şekillerini öğrencilerine kendisi yaparak göstermiş ve dikkat edilmesi gereken noktaları öğrencilerine açıklamıştır. Bu öğretim işlemleri sonunda öğretmen öğrencilerine uygulama yaptırmıştır. 
   Öğretmenin uyguladığı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
   • A) Anlatım           
   • B) Soru-cevap
   • C) Örnek olay
   • D) Deney
   • E) Gösterip yaptırma
  • 88.) Münazara tartışma tekniğini öğretim süreçlerinde kullanmanın öncelikli yararı aşağıdakilerden hangisidir?
   • A) Öğrencilere bilimsel yöntem becerileri kazandırır.
   • B) Öğrencilerin bir görüşü savunma becerilerini geliştirir.
   • C) Bilimsel inceleme kazanımları sağlar.
   • D) Bilimsel analiz yeterlikleri kazandırır.
   • E) Tüm öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlar.
  • 89.) 
   I.          Problem çözme            
   II.        Proje temelli öğretim            
   III.       Bireyselleştirilmiş öğretim            
   IV.       Tam öğrenme            
   V.        Programlı öğretim            
   VI.       İşbirlikli öğretim            
   Yukarıda sıralanan öğretim yöntemlerinden hangileri öğretmen-öğrenci etkileşiminin yanısıra öğrenci-öğrenci etkileşimini de sağlayan özelliklere sahiptir?
   • A) I, II, IV
   • B) I, IV, V
   • C) I, II, VI
   • D) II, IV, VI
   • E) I, III, IV
  • 90.) Aşağıdakilerden hangisi öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin öğretimsel özelliklerinden değildir?
   • A) Kalıcı izli öğrenmeler artar.
   • B) Karmaşık konular öğrenciler tarafından kısa zamanda öğrenilir.
   • C) Öğrencilerin dikkat düzeyi daha yüksek ve uzun sürelidir.
   • D) Öğrencilerin derse katılımları yüksektir.
   • E) Öğrenmeye karşı ilgi ve istek artar.
  • 91.) Öğrenciler öğrenme yaşantılarında ne kadar çok duyu organını kullanılırsa öğrenme o kadar yüksek düzeyde gerçekleşmektedir. Buna karşın geleneksel öğretim yöntemlerinin en belirgin sınırlılığı daha ağırlıklı olarak öğrenenlerin işitme uyaranına yönelik mesajlar iletmesidir.
   Bu sınırlılığı gidermek isteyen bir öğretmen aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisini daha az kullanmalıdır?
   • A) Deney 
   • B) Gözlem
   • C) Anlatım
   • D) Örnek olay incelemesi
   • E) Problem çözme
  • 92.) 
   I.          Bir konuyu bütün öğrenciler aynı düzeyde öğrenmeden başka bir konuya geçilmez.
   II.        Derste ulaşılması amaçlanan hedef ve davranışlar dersten önce bellidir.
   III.       Sürekli dönüt ve düzeltmelere yer verilir.
   IV.       Öğrenme ünitesine ilişkin, eksikler çeşitli çalışmalarla hemen giderilir.
   Yukarıda bazı özellikleri sıralanan öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
   • A) Buluş yoluyla öğrenme
   • B) Tam öğrenme
   • C) İşbirlikli öğrenme
   • D) Sunuş yoluyla öğrenme
   • E) Yapılandırmacı öğrenme
  • 93.) Öğrencilerinin toplum içinde konuşma ve düşüncelerini ifade etme davranışlarını geliştirmek isteyen bir öğretmen aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisini kullanmalıdır?
   • A) Gösteri
   • B) Deney
   • C) Proje temelli öğretim
   • D) Tartışma
   • E) Problem çözme
  • 94.) Aşağıdakilerden hangisi işbirlikli öğrenmede öğretmenin görevlerinden değildir?
   • A) Grup çalışmaları sürecinde öğrencilerin sorunlarını çözmelerinde rehberlik etmelidir.
   • B) Öğrencilerin birlikte öğrenmesini özendiren etkinlikler seçmelerine yardımcı olmalıdır.
   • C) Gruplar arasında başarma duygularını harekete geçirmelidir.
   • D) Grupları farklı başarı düzeyindeki ve farklı yetenekleri olan öğrencilerden oluşturmalıdır.
   • E) Öğrencilerin grup arkadaşlarını ve konularını seçmelerinde serbestlik tanımalıdır.
  • 95.) Pekiştireçlerin doğru davranışın hemen arkasından verildiğinde, öğrenmelerin etkililiğinin yükseldiğini varsayan öğrenme-öğretme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
   • A) Gösterip yaptırma
   • B) Programlı öğretim
   • C) Tartışma
   • D) Örnek olay incelemesi
   • E) Rol oynama
  • 96.) Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre öğrencilerin değerlendirilmesi sürecine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
   • A) Değerlendirme belirli bir zamanda değil sürekli yapılır.
   • B) Değerlendirmenin amacı öğrenciyi kişisel gelişimi hakkında bilgi sahibi yapmaktır.
   • C) Değerlendirme sürecinde bilişsel özellikler tek tip ölçme aracı kullanılarak değerlendirilir.
   • D) Öğrencilerin dönem boyunca yaptığı tüm çalışmalar dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
   • E) Değerlendirme öğrencinin diğer öğrencilerle başarı karşılaştırmasına göre değil, problem çözme durumundaki etkinliklerine göre yapılır.
  • 97.) Aşağıdaki öğretim yöntemlerinden ya da tekniklerinden hangisi öğrencilere iş ve görevle ilgili beceri kazandırmada diğerlerine göre daha etkilidir?
   • A) Benzetim
   • B) Örnek olay incelemesi
   • C) Problem çözme
   • D) Gösterip yaptırma
   • E) Deney
  • 98.) Aşağıdakilerden hangisi çağdaş öğrenme yaklaşımlarına göre öğretmenin öngördüğü amaçlardan değildir?
   • A) Temel kaynak olarak ders kitabını kullanmak
   • B) Öğrenmeyi çeşitli eğitsel etkinliklere dayalı gerçekleştirmek
   • C) Öğrencileri araştırma-inceleme ve sorgulama çalışmalarına yönlendirmek
   • D) Öğrencilerde öğrenme isteği uyandırmak
   • E) Öğrencileri birincil bilgi kaynaklarından yararlanmaya özendirmek.
  • 99.) Programlı öğretimde içeriğin öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıracak biçimde küçük öğrenme ögeleri halinde sunulması programlı öğretimin aşağıdakilerden hangi ilkesiyle ilgilidir?
   • A) Anında dönüt
   • B) Bireysel hız
   • C) Küçük adımlar
   • D) Kademeli ilerleme
   • E) Etkin katılım
  • 100.) Yaratıcılık ve birbirlerini anlama becerilerinin geliştirilmesinde etkili olan öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
   • A) Gösterip yaptırma       
   • B) Deney
   • C) Problem çözme
   • D) Proje temelli öğretim
   • E) Rol oynama
  • 101.) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde öğrencilerin sosyal ve duyuşsal becerilerinin gelişmesinde en etkili olan yöntemleri ve teknikleri bir arada verilmiştir?
   • A) Örnek olay, tartışma, rol oynama
   • B) Programlı öğretim, benzetim, gözlem
   • C) Anlatım, soru-cevap, problem çözme
   • D) Proje, soru-cevap, gösterip yaptırma
   • E) Gözlem, rol oynama, gösteri
  • 102.) 
   I.          Öğretmen rehber ve düzenleyicidir
   II.        Öğrencilerin çeşitli etkinliklerle eğitsel öğrenmesi sağlanır
   III.       Büyük gruplarla (25-35 öğrenci) öğretim yapılır
   IV.       Öğretmen ve öğrenci arasında sözel etkileşim önemli bir yer tutar
   V.        Öğrenci öğrenme sürecine etkin olarak katılır
   Yukarıda sıralanan özelliklerden hangileri çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarının özelliklerindendir?
   • A) II, III, IV               
   • B) I, II, V      
   • C) I, II, IV      
   • D) I, III, IV
   • E) I, III, V
  • 103.) Atletlerin düzenli beslenmelerinin ve antrenman yapmalarının dereceye girmelerine etkisinin incelendiği bir araştırma yapılmaktadır. Bu araştırmadaki bağımlı ve bağımsız değişkenler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
   • A) 
   • B) 
   • C) 
   • D) 
   • E) 
  • 104.) Aşağıda verilen ölçme ve değerlendirme ile ilgili bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
   I -        Ölçme sayı atama, değerlendirme karar verme işlemidir.
   II -       Değerlendirme işlemi yapılmadan ölçme işlemi yapılamaz.
   III-       Değerlendirme yapılabilmesi için bir ölçüte ihtiyaç vardır.
   • A) Yalnız I
   • B) Yalnız III
   • C) I – II
   • D) I – III
   • E) I – II – III
  • 105.) Doğrudan ve dolaylı ölçme ile ilgili olarak verilen örnekler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
   • A) 
   • B) 
   • C) 
   • D) 
   • E) 
  • 106.) Öğrencilerin gelişim düzeylerini sağlıklı bir şekilde değerlendirmek isteyen öğretmenin yapması gereken en uygun değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir?
   • A) Mutlak
   • B) Bağıl
   • C) Performans
   • D) Gözlem Formu
   • E) Portfolyo
  • 107.) Bir eğitim öğretim programının sonunda bireylerin yeterli miktarda kazanım sağlayıp sağlamadıklarını belirlemek amacı ile yapılan değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir?
   • A) Performans
   • B) Portfolyo
   • C) Tanıma ve Yerleştirme
   • D) Düzey belirleme
   • E) Yetiştirme geliştirme
  • 108.) Bir ölçme aracında soru sayısının artırılması veya azaltılması ölçme aracının hangi özelliğini doğrudan ilgilendirir?
   • A) Kapsam geçerliği
   • B) Yapı geçerliği
   • C) Madde analizi
   • D) Tutarlılığı
   • E) Duyarlılığı
  • 109.) Bir terazinin 1 kg’a kadar olan kütleleri normal ölçerken 1 kg’ın üstündeki kütleleri 10 gr eksik tartması ne tür bir hata olarak tanımlanır?
   • A) Sabit hata
   • B) Sistematik hata
   • C) Tesadüfi hata
   • D) Standart hata
   • E) Random hata
  • 110.) 
   I.          Ölçme aracının tutarlılığı II.        Ölçme aracının duyarlılığı III.       Ölçme aracının amaca uygunluğu Yukarıda verilen özelliklerden hangileri ölçme aracının güvenirliği ile doğrudan ilgilidir?
   • A) Yalnız I
   • B) Yalnız II
   • C) I ve II
   • D) I ve III
   • E) I, II ve III
  • 111.) Bir testin aynı gruba farklı zamanlarda uygulanarak iki uygulama arasındaki korelasyona bakılmış ve korelasyon katsayısı 0,90 olarak bulunmuştur. Bu bilgiye göre aşağıdaki yorumlardan hangisi söylenebilir?
   • A) Her iki teste ait aritmetik ortalama değeri 90 olarak belirlenmiştir.
   • B) Grup oldukça benzeşik bir yapıya sahiptir.
   • C) Testin geçerliğinin düşük olduğu kabul edilebilir.
   • D) Testin güvenirliği yüksektir.
   • E) Test farklı bir gruba da uygulansa katsayı aynı çıkardı.
  • 112.) Eğitimde kullanılan hız testleri ile güç testleri arasındaki en büyük fark aşağıdakilerden hangisidir?
   • A) Hız testleri büyük gruplara uygulanır
   • B) Güç testleri belirli bir komisyon tarafından hazırlanır
   • C) Hız testleri özel yetenek becerilerini ölçer
   • D) Güç testlerinin seçenek sayısı fazladır
   • E) Hız testleri zaman yetse herkesin çözebileceği kolaylıktadır
  • 113.) Aşağıda verilenlerden hangisi yazılı yoklamaların seçmeyi gerektiren testlere olan en önemli üstünlüğüdür?
   • A) Hazırlanmasının kolay olması
   • B) Öğrencilerin cevabı düşünerek kendi görüşleri ile birlikte vermesi
   • C) Güvenirliğin yüksek olması
   • D) Evreni iyi örnekleyebilmesi
   • E) Standart puanlama yapılabilmesi
  • 114.) Aşağıdaki önlemlerden hangisi puanlama güvenirliğini etkilemez?
   • A) Birden çok puanlayıcı kullanmak
   • B) Eğitimli puanlayıcılar kullanmak
   • C) Rubrik kullanmak
   • D) Sınavı iki kere uygulamak
   • E) Dikkatli puanlama yapmak
  • 115.) Doğru yanlış tipi testler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
   • A) Sadece ezbere dayalı sorular sorulabilir.
   • B) Doğru ve yanlış cevaplı sorular yaklaşık olarak aynı sayıda olmalıdır.
   • C) Kısa ve net ifadeler sorulmalıdır.
   • D) Bir soruda tek bir konu ölçülmeye çalışılmalıdır.
   • E) Kapsam geçerliği yüksektir.
  • 116.) Öğrencilerin resim yapma becerilerinin ölçülmesi için en uygun sınav türü aşağıdakilerden hangisidir?
   • A) İş-performans 
   • B) Çoktan seçmeli
   • C) Eşleştirmeli      
   • D) Doğru-yanlış
   • E) Yazılı
  • 117.) 
   Yukarıda verilen grafiğe göre veri dizisinin mod değeri kaçtır?
   • A) 5
   • B) 15
   • C) 17
   • D) 35
   • E) 43
  • 118.) Grafiğin elde edildiği grubun mevcudu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
   • A) 20
   • B) 43
   • C) 46
   • D) 63
   • E) 66
  • 119.) 
   I.          Standart sapma değeri arttıkça grubun homojenliği azalır.
   II.        Standart sapma ranjdan daha güvenilir bir ölçüdür.
   III.       Grupların homojenliklerinin karşılaştırılmasında standart sapma değerinden yararlanılır.
   Standart sapma ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
   • A) Yalnız I
   • B) Yalnız III
   • C) II – III
   • D) I – III
   • E) I – II – III
  • 120.) 6, 9, 15, 19, 4, 21, 7, 12, 13, 9, 23, 17, 8, 3, 10, 15, 14, 11, 25, 7, 5
   Yukarıda verilen veri dizisinin ortanca değeri kaçtır?
   • A) 7
   • B) 9
   • C) 11
   • D) 15
   • E) 23